Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 • Dương Thị Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0914885965
  • Email:
   ngakx@gmai.com
 • Nguyễn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0853456085
  • Email:
   nguyenngoc@gmail.com
 • Trần Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0345226798
  • Email:
   Kỳ Tiến-KỳAnh-HàTĩnh
 • Nguyễn Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0362883375
  • Email:
   Nguyenhieumnkx@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0368849563
  • Email:
   Hongvanle9876@gmail.com
 • Phan Thị Bưởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977568601
  • Email:
   phan bươi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0945489995
  • Email:
   nguyenhuongmnkx@gmail.com
 • Trần Thị Kiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0338457630
  • Email:
   Trankieukx@gmail.com
 • Dương Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0855867387
  • Email:
   đuongung.gv@gmail.com
 • Phạm Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0973618169
  • Email:
   phuchaokx@gmail.com
 • Dương Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0836488909
  • Email:
   Duongthuyhangmnkx@gmail.com
 • Phan lệ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0948102571
  • Email:
   phanlehang129@gmail.com